Archyvas

Atnaujinta 2021-03-18

__________

Perkelta 2020 m. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo” >>> pakeitimas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>2019 m. metinis veiklos planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos  >>>Strateginis planas 2016-2019 m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Išrašas iš Jonavos Panerio pradinės mokyklos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m. m., patvirtinto direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-123 dalinio pakeitimo. 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2017- 2018 ir 2018-2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2017 m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Atmintinės pedagogams, rengiantiems ir vykdantiems mokyklinius, rajoninius renginius.

__________