Tvarkaraščiai

Atnaujinta 2023-03-25

2022-2023 m.m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022-2023 m.m. II pusm. būrelių tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> projekto „Kokybės krepšelis“ 2022 – 2023 m.m.  veiklų tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022-2023 m.m. II pusm. pamokų, klasės valandėlių, grupinių konsultacijų tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022-2023 m.m. planšečių tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokymosi IKT klasėje tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022-2023 m.m. I pusm. būrelių tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022-2023 m.m. kalendorius. 

2021-2022 m.m.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021-2022 m. II pusmečio veiklos tobulinimo plano veiklų tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokymosi IKT klasėje tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokymosi gamtamokslių tyrimų klasėje tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ilgalaikių grupinių konsultacijų mokymosi praradimams kompensuoti tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021 – 2022 m.m. naudojimosi planšetiniais kompiuteriais tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021-2022 m.m. II pusm. pamokų, klasės valandėlių, grupinių konsultacijų, būrelių tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021 – 2022 m. m. kalendorius. 

2020-2021 m.m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> IKT klasės užimtumo tvarkaraštis

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>2020-2021 m.m. II pusm. pamokų, klasės valandėlių, grupinių konsultacijų tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021 m. grupinių konsultacijų (mokymosi sunkumams įveikti) tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2020-2021 m.m. kompiuteriais naudojimosi tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2020-2021 m.m. I pusm. pamokų, klasės valandėlių,  grupinių konsultacijų tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> PUG užsiėmimų tvarkaraštis 2020-2021 m.m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2020 – 2021 m.m. neformaliojo vaikų švietimo I pusmečio užsiėmimų tvarkaraštis.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2020 – 2021 m. m. kalendorius.