Paslaugos

Atnaujinta 2021-03-26

Mokykloje teikiamos paslaugos:
Formalusis švietimas:
• priešmokyklinio ugdymo programa;
• pradinio ugdymo programa (kodas 101001001).
Švietimo pagalba:
• socialinė pedagoginė;
• logopedinė;
• specialioji pedagoginė;
• psichologinė;
• sveikatos priežiūros.
Neformalusis švietimas.
Pailgintos dienos grupės paslauga.
Mokinių maitinimas.

__________