Paslaugos

Atnaujinta 2017-02-23

Mokyklos teikiamos paslaugos:

Formalusis švietimas:

  • priešmokyklinio ugdymo programa;
  • pradinio ugdymo programa (kodas 101001001).

__________

Neformalusis švietimas.

__________

Švietimo pagalba:

  • socialinė pedagoginė;
  • logopedinė;
  • specialioji pedagoginė;
  • sveikatos priežiūros;
  • informacinė.

__________