Finansinių ataskaitų rinkiniai

Atnaujinta 2024-03-05

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų >>> finansinių ataskaitų rinkinys.

____________

>>> Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas.

2023 m. II ketv. >>> Aiškinamasis raštas balanso. >>> Finansinės būklės ataskaita. >>> Veiklos rezultatų ataskaita.

2023 m. I ketv. >>> Pažyma dėl finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto. 

____________

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys. >>> 1 dalis. >>> 2 dalis. >>> 3 dalis. >>> 4 dalis.

2022 m. III ketv. >>> Finansinių ataskaitų rinkinys.  >>> Dokumento e-parašas.

2022 m. III ketv. >>> Mokėtinų sumų ataskaita.  >>> Dokumento e-parašas.

2022 m. III ketv. >>> Pažyma dėl finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto.  >>> Dokumento e-parašas.

2022 m. II ketv. >>> Mokėtinų sumų ataskaita.

2022 m. II ketv. >>> Finansinių ataskaitų rinkinys.

2022 m. II ketv. >>> Pažyma dėl finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto.

2022 m. I ketv. >>> Finansinių ataskaitų rinkinys.

2022 m. I ketv. >>> Mokėtinų sumų ataskaita.

2022 m. I ketv. >>> Pažyma dėl finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto. 

__________

>>> 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2021 m. III ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

__________

>>> 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.

>>> 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

__________

>>> 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

__________

>>>  2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (1 dalis).

>>> 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2 dalis).

>>>  2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (3 dalis).

__________