Finansinių ataskaitų rinkiniai

Atnaujinta 2022-04-22

>>> Pažyma dėl finansavimo sumų.

>>> 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2021 m. III ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.

>>> 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>> 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

>>>  2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (1 dalis).

>>> 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2 dalis).

>>>  2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (3 dalis).

__________