Viešieji pirkimai

Atnaujinta 2022-10-25

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vykdomi pirkimai 2022.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022 m. viešųjų pirkimų planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Informacija apie klasės krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, panaudojimą 2021 metais.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021 m. viešųjų pirkimų papildymas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Informacija apie klasės krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, panaudojimą 2020 metais.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vykdomi pirkimai 2020.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Viešųjų pirkimų planas 2021.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2020 m. biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Vykdomi pirkimai 2019.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2019 m. biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.

Viešųjų pirkimų komisija:
Pirmininkė – Genutė Januškaitė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
Sekretorė – Natasha Kurilkina, bibliotekininkė.
Narė – Jolanta Mackevičienė, socialinė pedagogė.

__________