Viešieji pirkimai

Atnaujinta 2022-04-11

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022 m. viešųjų pirkimų planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Informacija apie klasės krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, panaudojimą 2021 metais.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021 m. viešųjų pirkimų papildymas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Informacija apie klasės krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, panaudojimą 2020 metais.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vykdomi pirkimai 2020.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Viešųjų pirkimų planas 2021.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2020 m. biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Vykdomi pirkimai 2019.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2019 m. biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.

  Nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. Direktoriaus įsakymu Nr.V1-46 „Dėl mokyklos viešųjų pirkimų komisijos pakeitimo“ mokykloje sudaryta viešųjų pirkimų komisija:
Pirmininkė – Agnė Mikučionienė, raštvedė – sekretorė.
Sekretorė – Natasha Kurilkina, bibliotekininkė.
Narė – Jolanta Mackevičienė, socialinė pedagogė.

__________