Planavimo dokumentai

Atnaujinta 2020-05-12

Jonavos Panerio pradinės mokyklos  >>> Strateginis planas 2020-2023 m.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas
 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>2019 m. metinis veiklos planas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos  >>>Strateginis planas 2016-2019 m.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Išrašas iš Jonavos Panerio pradinės mokyklos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m. m., patvirtinto direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-123 dalinio pakeitimo. 

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2017- 2018 ir 2018-2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2017 m.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Atmintinės pedagogams, rengiantiems ir vykdantiems mokyklinius, rajoninius renginius.