Nuotolinio mokymo(si) organizavimas + COVID19

Atnaujinta 2020-11-22

COVID19

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio  pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairės .

Operacijų vadovo sprendimai

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai/operaciju-vadovo-sprendimai

ŠMSM medžiaga dalintis

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai/medziaga-dalintis

NUOTOLINIS UGDYMAS

NŠA >>> Rekomendacijos mokiniams ir mokinių tėvams; mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams; savivaldybėms, švietimo centrams.

Bendra informacija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos >>> informacija .

Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos >>> informacija .

Rekomendacijos <<< dėl nuotolinio mokymo.

Aktuali informacija mokiniams, tėveliams

Informuojame, kad pratęsus karantiną, nuo 2020 m. kovo 30 d. mokykloje  bus organizuojamas nuotolinis mokymas(is).

Jonavos Panerio pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokyklų darbuotojams „Kaip elgtis krizės situacijoje“ .

 __________