Atnaujinta 2021-03-02

Nuo 2021 m. sausio 5 dienos priimami mokinių, norinčių mokytis 2021-2022 m. Jonavos Panerio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1 – 4 klasėse, prašymai.

Prašymų formos:

>>> Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 1 – 4 kl. 

>>> Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę .

Juos galite siųsti el. paštu paneriopradine@gmail.com arba užpildyti mokykloje pas raštvedę – sekretorę.

Telefonas pasiteiravimui:

raštvedė – sekretorė 8 349 60025

________________________

________________________

________________________

Paneriečiai žiemos festivalyje 2021

Ačiū, visiems dalyvavusiems  LTeam žiemos festivalyje! >>> Dalyvių nuotraukos.

________________________

PANERIETI, BŪK JUDRUS! BŪK AKTYVUS!

DALYVAUK LTeam žiemos festivalyje vasario 17-21 dienomis. Iki pat sekmadienio vakaro kiekvieną panerietį kviečiame sportuoti lauke arba namuose ir laimėti prizų iš LTeam atributikos ir Jonavos KKSC įsteigtą prizą (už gausiausiai dalyvaujančią ugdymo įstaigą). Dalyvauti virtualiame „LTeam žiemos festivalyje“ – itin paprasta. Vasario 17-21 dienomis sportuojant reikia užfiksuoti treniruotės momentą nuotraukoje arba vaizdo įraše ir pasidalinti socialiniuose tinkluose su grotažyme #ŽiemosFestivalis2021. Papildoma sąlyga – vaizdo medžiagoje turi matytis žodis LTeam. Nuotraukas iki vasario 21 d. siųskite ir el. paštu rosita.kriuniene@paneriomokykla.lt

>>> https://www.ltok.lt/lteam-ziemos-festivalis-2021-sporto-svente-bus-minima-virtualiai/

________________________

Balsuokime už Radvilę

Įdomus ir tikras pasakorės Radvilės pasakojimas apie proprosenelio dūminę!
 Kviečiame pasiklausyti Jonavos Panerio pradinės mokyklos 4 b klasės mokinės Radvilės Jaskūnaitės sekamos istorijos ir palaikyti konkurso ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“ dalyvę balsais.

>>> Balsavimas

________________________

Paneriukai švenčia Užgavėnes

>>> 4b klasė

>>> 4a klasė

________________________

III klasių mokinių viktorina „Augu tikėjime“

Vasario 8-12 dienomis Panerio pradinės mokyklos tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė organizavo ir pravedė nuotoliniu būdu III kl. mokiniams viktoriną „Augu tikėjime“. Dalyvavo devynių rajono mokyklų trečiokai, lankantys tikybos pamokas. Mokiniai liudijo savo tikėjimą, atlikdami kūrybines užduotis; bendraudami dalinosi tikėjimo džiaugsmu. Dalyvavusios ugdymo įstaigos ir tikybos mokytojai apdovanoti Jonavos Panerio pradinės mokyklos padėkos raštais.

________________________

Projektas „Sveikinimas Lietuvai“

2c ir 3c klasių mokiniai piešė, rašė, įgarsino ir skyrė  savo sveikinimus Lietuvai, švenčiančiai 103 – ąjį Lietuvos valstybės atkūrimo gimtadienį. Su švente!

>>> Sveikinimas Lietuvai .

________________________

Su Lietuvos gimtadieniu!

2a klasės mokiniai >>> Nupiešiau Lietuvą .

________________________

____________________

Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkis >>> Dėl Jonavos Panerio pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti atrankos komisijos sudarymo.

____________________

MOKINIŲ TĖVŲ ŽINIAI!

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.13B-1752 „Dėl Jonavos Panerio pradinės  mokyklos infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo“  nuo 2020 m. lapkričio 24 d. iki gruodžio 8 d. imtinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas PUG ir visose pradinėse klasėse organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į Sodrą dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Šis sprendimas priimtas dėl patvirtintų COVID 19 atvejų darbuotojams. Nuotolinis ugdymas organizuojamas  pagal patvirtintą pamokų laiką, vadovaujantis Jonavos Panerio pradinės mokyklos ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairėmis (žr. mokyklos svetainėje adresu https://paneriopradine.lt/?page_id=92

Mokyklos administracija

____________________

MOKINIŲ TĖVELIŲ  ŽINIAI!

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr.13B-1733  Jonavos Panerio pradinėje mokykloje 1 a, 4 a, 4 b, 4 c klasėse nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 6 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas 1 a, 4 a, 4 b, 4 c klasėse organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į Sodrą dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Nuotolinis ugdymas aukščiau nurodytoms klasėms bus organizuojamas, vadovaujantis Jonavos Panerio pradinės mokyklos ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairėmis (žr. mokyklos svetainėje adresu https://paneriopradine.lt/?page_id=92).

Dėl naudotojų prisijungimų prie mokyklos elektroninių sistemų kreiptis į mokyklos soc. pedagogę Jolantą Mackevičienę tel. Nr. 861463320, el. p. jolanta.mackeviciene@paneriomokykla.lt

Mokyklos administracija

_____________________

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020 M. LAPKRIČIO 23 – GRUODŽIO 6 D.

1.Ugdymo procesas Jonavos Panerio pradinėje mokykloje 2020 m. lapkričio 23 d. – gruodžio 6 d. organizuojamas: 

Grupė/klasėsMokymosi būdasPastabos
PUGKasdienis (įprastas)Pailgintos dienos grupės paslauga neteikiama
1 b, cKasdienis (įprastas)Pailgintos  dienos grupės veikia tik 1b ir 1 c klasėms (2 grupės)
2 a, b, cKasdienis (įprastas)Pailgintos dienos grupės paslauga neteikiama
3 a, b, cKasdienis (įprastas)Pailgintos dienos grupės paslauga neteikiama
1 aNuotolinisInfekcijų plitimą ribojantis režimas (mokomasi iš namų)
4 a, b, cNuotolinisInfekcijų plitimą ribojantis režimas (mokomasi iš namų)

2.Nuotolinis ugdymas 1 a, 4 a, b, c klasėms  organizuojamas, vadovaujantis Jonavos Panerio pradinės mokyklos ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairėmis.

3.Nuotolinis ugdymas vyksta pagal patvirtintą pamokų laiką ir 2020-2021 m. m. pamokų, konsultacijų ir neformaliojo švietimo, klasės valandėlių tvarkaraštį, mokytojams derinant nuotolines ir kontaktines pamokas/užsiėmimus.

4.Nuotoliniu būdu mokyti naudojama: dienynas Eduka, mokyklos virtuali mokymosi aplinka Google Suite for Education ir Google Classroom.

5.Neformalusis ugdymas organizuojamas pagal neformalaus ugdymo tvarkaraštį nuotoliniu arba kontaktiniu būdu, laikantis rekomendacijų. Kontaktiniu būdu mokytojas dirba tik su tos pačios vienos klasės mokiniais.

6.Organizuojant ugdymą kasdieniu (įprastu) būdu, mokiniai mokosi jiems priskirtuose kabinetuose. Dalykų mokytojai veda pamokas grupės /klasės kabinete arba mokyklos kieme.

7.Pagalbos mokiniui specialistai dirba kontaktiniu ir /ar nuotoliniu būdu, atsižvelgdami į ugdymo organizavimo būdą.

8.Maitinimas organizuojamas įprasta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai ugdymo organizavimas vyksta nuotoliniu būdu. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių tėvai bus informuojami dienyne pranešimu ar asmeniškai dėl maisto paketų atsiėmimo laiko ir vietos.

9.Ugdymo procesas kasdieniu būdu organizuojamas laikantis reikalavimų, susijusių su saugumo užtikrinimu. PUG (vyresni nei 6 m.) ugdytiniai, 1-4 klasių mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bendrose mokyklos erdvėse (koridoriuose, einant į valgyklą ir pan.). Kaukėmis vaikus aprūpina tėvai.

Saugokime save ir kitus!

____________________

Konkursas „Rašysena – 2020“

Lapkričio mėnesį mokykloje vyko 4-ųjų klasių mokinių dailyraščio konkursas. Gražiausiai ir taisyklingiausiai nurašyti komisijos pasirinktą tekstą pavyko Radvilei Jaskūnaitei (4b) – I vieta; Karinai Genevičiūtei (4b) – II vieta; Mykolui Žaliumui (4c) – II vieta; Ievai Jefimenkei (4a) – III vieta. Didžiuojamės ir sveikiname!

____________________

Tėvelių žiniai!
Karantino laikotarpiu, nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 2020 m. lapkričio 29 d., ugdymas mokykloje bus organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir būtinosiomis ugdymo sąlygomis:

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba stabdomas, jei mokykloje būtų nustatytas koronaviruso atvejis. Apie galimus ugdymo proceso pakeitimus informuosime Jus dienyne ir mokyklos svetainėje. Saugokime vieni kitus! Mokyklos administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kauno g. 9, LT-55182, Jonava

Tel. (8~349)53885, tel./faks. (8~349)60025

El.paštas: paneriopradine@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191674159

Atsisk.sąsk. LT454010043900020081 AB LUMINOR DNB, b/k 40100

>>> Kaip mus rasti?

ES projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“