Panerio pradinės mokyklos informacija

2022-05-22

Atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos specialistė Lionė Rimkuvienė,

el. paštas lione.rimkuviene@jonavavsb.lt, tel. 8-672-92151

____________________

Pavyzdinė sutikimo/nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti >>> Forma.

NVSC primena svarbiausius žingsnius >>> Mokykloje nustačius COVID-19 atvejį.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio  pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairės .

____________________