Panerio pradinės mokyklos informacija

2021-11-25

Atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos specialistė Lionė Rimkuvienė,

el. paštas lione.rimkuviene@jonavavsb.lt, tel. 8-672-92151.

____________________

Informuojame apie infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymą 1b klasėje Jonavos Panerio pradinės mokyklos direktoriaus 2021-11-25 įsakymu Nr. V1 – 136 nuo lapkričio 26 d. iki gruodžio 2 d. imtinai dėl Covid 19 ir ūmių kvėpavimo takų susirgimų atvejų skaičiaus padidėjimo.

Mokyklos administracija

____________________

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ilgalaikių grupinių konsultacijų mokymosi praradimams kompensuoti tvarkaraštis.

NVSC primena svarbiausius žingsnius >>> Mokykloje nustačius COVID-19 atvejį.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio  pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairės .

Rekomendacijos mokyklų darbuotojams „Kaip elgtis krizės situacijoje“ .