Korupcijos prevencija

Atnaujinta 2021-02-09

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus kreiptis ir informuoti galima:
– tiesiogiai atvykus į mokyklą ir pateikiant rašytinį pranešimą (Kauno g. 9, Jonava raštinėje);
– atsiuntus pranešimą paštu, adresu Kauno g. 9, Jonava, LT 55182;
– el. paštu paneriopradine@gmail.com;
– telefonu 8 349 60025.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo >>> Priemonių plano įgyvendinimo eiga, veiksmingumas ir rezultatai už 2020 m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Korupcijos pasireiškimo prevencijos tikimybės nustatymas 2020 metais.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Korupcijos_prevencijos programos įgyvendinimo 2020 – 2023 m. priemonių planas.

>>> Privačių interesų deklaravimas (atmintinė).

>>> Naujasis privačių interesų deklaravimas (skrajutė).

__________