Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų priežiūra netaikoma.

 __________