Pedagogai ir pagalbos specialistai

2022 – 2023 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

El. paštas

PUG mokytoja

Deimantė Asačiovienė

PUG mokytoja

Mokytoja

PUG

deimante.asacioviene@paneriomokykla.lt

Pradinio ugdymo mokytojai

Asta Narkevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  metodininkė

1a

asta.narkeviciene@paneriomokykla.lt

Asta Rabikauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1b

asta.rabikauskiene@paneriomokykla.lt

Ramunė Siliūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

1c

ramune.siliuniene@paneriomokykla.lt

Nijolė Dvareckienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2a

nijole.dvareckiene@paneriomokykla.lt

Skirmantė Pilsudskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2b

skirmante.pilsudskiene@paneriomokykla.lt

Ieva Orlovienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2c

ieva.orloviene@paneriomokykla.lt

Lina Žaliumienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  metodininkė

3a

lina.zaliumiene@paneriomokykla.lt

Jurgita Putelienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

3b

jurgita.puteliene@paneriomokykla.lt

Rosita Kriūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  metodininkė

3c

rosita.kriuniene@paneriomokykla.lt

Ingrida Gedvilienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  metodininkė

4a

ingrida.gedviliene@paneriomokykla.lt

Asta Lukošaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4b

asta.lukosaitiene@paneriomokykla.lt

Inga Visockienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4c

inga.visockiene@paneriomokykla.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Asta Raudeliūnė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

asta.raudeliune@paneriomokykla.lt

Violeta Lekavičienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

violeta.lekaviciene@paneriomokykla.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Jūratė Bagdonavičienė

Tikybos mokytoja

Mokytoja  metodininkė

 

jurate.bagdonaviciene@paneriomokykla.lt

Menų mokytojai

Julija Antanavičiūtė

Šokio mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

julija.antanaviciute@paneriomokykla.lt

Erika Petrošienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

erika.petrosiene@paneriomokykla.lt

Mokytojo padėjėjai ir auklėtojai

Natasha Kurilkina

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

 

natasha.kurilkina@paneriomokykla.lt

Janina Palaimienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja

 

 

janina.palaimiene@paneriomokykla.lt

Erika Petrošienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

 

erika.petrosiene@paneriomokykla.lt

Simona Šlepikaitė

Mokytojo padėjėja

 

 

simona.slepikaite@paneriomokykla.lt

Emilija Šupilienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja

 

 

emilija.supiliene@paneriomokykla.lt

Vida Zinytė

Mokytojo padėjėja

 

 

vida.zinyte@paneriomokykla.lt

Pareigybės aprašymas >>> Mokytojas

Pareigybės aprašymas >>> Mokytojas – dalykininkas 

Pareigybės aprašymas >>> Mokytojo padėjėjas

Pareigybės aprašymas >>> Pailgintos darbo grupės auklėtojas