Veiklos sritys

Atnaujinta 2017-02-23

Mokyklos misija
Mokykla – ugdanti bendruomenės tolerantiškumą, kūrybiškumą, bendravimo kultūrą, puoselėjanti tautines ir kurianti savas tradicijas.

 __________

Mokyklos vizija
Mokykla – geranoriškai priimanti kiekvieną mokinį ir sudaranti geras sąlygas jo gebėjimų ir poreikių plėtotei.

 __________

Vertybės
Pagarba, partnerystė ir bendradarbiavimas
Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms
Nuolatinis kūrybiškumas, ugdymosi aplinkos puoselėjimas ir saugojimas
Estetiškumas, tautiškumas ir pilietiškumas
Rūpestingumas, tolerancija, savigarba ir teisingumas
Išradingumas, iniciatyvumas ir modernumas
Organizuota, stipri bendruomenė – stipri mokykla

__________