Veiklos sritys

Atnaujinta 2020-05-13

Filosofija
Panerio pradinėje mokykloje prasideda sėkminga kiekvieno vaiko ateitis.

 __________

Mokyklos misija
Turinti tradicijas, besimokanti, modernėjanti, ugdanti vaiko gyvenimui būtinas kompetencijas, atsižvelgiant į individualius gebėjimus ir poreikius, mokykla.

 __________

Mokyklos vizija
Atvira naujovėms mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti ugdymosi sėkmę.

 __________

Vertybės:
pagarba;
atvirumas;
nuoširdumas;
etiškumas;
rūpestingumas;
išradingumas;
organizuotumas ir bendruomeniškumas.

__________