Neformalusis švietimas

Atnaujinta 2019-10-30  

   Neformalusis vaikų švietimas– kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

__________

Meninės raiškos šokio būrelis „Perliukai“ PUG, 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Julija Antanavičiūtė

Užsiėmimai vyksta:

Antradienis 8.55 – 9.40

Trečiadienis 13.05 – 14.35

Penktadienis 13.05 – 13.50

Renginių salėje, Sporto salėje

__________

Meninės dainavimo raiškos popchoras „Spindulėliai“ PUG, 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Neringa Kukarinienė

Užsiėmimai vyksta: 

Trečiadienis 8.00 – 8.45

Trečiadienis 13.05 – 14.35

Penktadienis 13.05 – 13.50   

Renginių salėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Lina Žaliumienė

Užsiėmimai vyksta:

Trečiadienis 13.05 – 14.35

4a klasėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis „Dailės šalis“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Skirmantė Pilsudskienė

Užsiėmimai vyksta:

Antradienis 13.05 – 13.50

3b klasėje

__________

Sportinės veiklos būrelis “Sportuok ir būsi sveikas” 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Rosita Kriūnienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 12.00 – 13.30

Sporto salėje, Sporto aikštyne, JKKSC salėje

__________

Sportinės veiklos šaškių būrelis „Šaškių šalyje“ 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Ingrida Gedvilienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 12.10 – 12.55

1a klasėje

__________

Jaunųjų gamtininkų būrelis „jaunieji gamtos mylėtojai“ 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Nijolė Dvareckienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 13.05 – 14.35

3a klasėje

__________

Intelektualinės veiklos būrelis „Matematikos mozaika“ 2 klasių mokiniams
Vadovė Asta Narkevičienė

Užsiėmimai vyksta:

Penktadienis 13.05 – 14.35

2a klasėje

__________

Intelektualinės veiklos būrelis „Matematikos labirintai“ 1, 4 klasių mokiniams
Vadovė Inga Visockienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 13.05 – 13.50

Penktadienis 12.10 – 12.55

1c klasėje

__________

Dorinio ugdymo (tikybos) veikla „Mes – Jėzaus vaikai“ 4 klasių mokiniams
Vadovė Jūratė Bagdonavičienė

Užsiėmimai vyksta:

Antradienis 13.05 – 13.50

Tikybos klasėje

__________