Neformalusis švietimas

Atnaujinta 2023-03-14

   Neformalusis vaikų švietimas– kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

2022-2023 m.m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> 2022 – 2023 m.m. II pusm. būrelių tvarkaraštis.

Meninė šokio raiška „Perliukai“. Choreografijos būrelis skirtas 1- 4 klasių mokiniams. Jo metu lavinama vaikų laikysena, ritmiškumas, mokiniai mokosi būti tolerantiški ir draugiški. Būrelyje šoka ne tik mergaitės, bet ir berniukai. Repertuaras ruošiamas mokyklos ir už mokyklos organizuojamiems renginiams.

Intelektualinė veikla „Matematikos labirintai“. Užsiėmimų metu mokiniams patrenkamos tokios užduotis, kurios skatina plėtoti matematinius gebėjimus. Siekiama, kad mokiniai lavintų šiuos matematinius gebėjimus: loginį, erdvinį mąstymą, įžvalgumą, pastabumą, kūrybiškumą; kad mokėtų atsirinkti, kas svarbiausia.

Finansinio raštingumo būrelis. Užsiėmimuose mokiniai susipažįsta su baziniais asmeninių finansų ir ekonomikos principais. Ugdosi bendravimo, bendradarbiavimo, derybų, lyderystės ir kitų verslumo įgūdžių.

Dailės būrelis „Spalvų jūra“. Mokiniai supažindinami su vaizduojamosios dailės meninės raiškos priemonėmis, atlikimo būdais, technikomis. Mokinami ir drąsinami kurti, padedama atrasti kuo įvairesnį šiuolaikinės dailės pasaulį, turtinti dailės kalbą. Būrelio veiklose mokiniai veikia savarankiškai ir kartu su kitais, patiria atradimo džiaugsmą.

Sportinė veikla „Šaškių šalyje“. Mokiniai užsiėmimų metu vysto loginį mąstymą, stiprina atmintį, lavina gebėjimą sukaupti ir perkelti dėmesį, tobulina žaidimo šaškėmis įgūdžius. Sėkmės kriterijai – užtikrinamas geranoriškas ir nuoširdus bendravimas su vaikais, neformalus užimtumas, savo jėgų išbandymas turnyruose.

Sportinė veikla „Sportuok ir būsi sveikas“. Paskirtis – sveikatinimo ugdymas. Tikslas – suburti jaunuosius sporto aistruolius, populiarinti aktyvaus gyvenimo būdo bei sveikatos stiprinimo idėjas, ugdyti sportinį bendradarbiavimą bei puoselėti olimpines vertybes. Sporto būrelio nariai atstovaus mokyklą rajoninėse kvadrato ir  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose.

Anglų kalbos būrelis. Jo programa skirta  pirmų klasių mokiniams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba arba jau turi šios kalbos pradmenis. Dėmesys užsiėmimų metu skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas.

Dainavimo studija „Spindulėliai“. Tikslas – puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą, suburti dainuoti mėgstančius mokinius, lavinti jų muzikinį skonį bei dainavimo ansamblyje įgūdžius. Taip pat siekiama plėsti mokinių muzikinę patirtį, ugdyti gebėjimą atlikti įvairaus pobūdžio dainas, dalyvauti ir pasirodyti mokyklos muzikiniame gyvenime. Mokiniai lavinami taikant aktyvius ugdymo metodus.

STEAM būrelis. Lego – tai universalus ir įvairiai pritaikomas žaidimas, skirtas ir berniukams, ir mergaitėms. Šie žaislai skatina motorikos vystymąsi, verčia mąstyti logiškai ir lavina vaizduotę. Žaisdamas vaikas susipažįsta su skirtingomis formomis, geometrija, simetrija ir ugdo erdvinį suvokimą. Tokie užsiėmimai ugdo vaikų techninius įgūdžius, skaitmenines kompetencijas, bei suteikia daug džiaugsmo.