Neformalusis švietimas

Atnaujinta 2019-08-19

 VYKSTA NAUJINIMO DARBAI    

   Neformalusis vaikų švietimas– kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

__________

Meninės raiškos šokio būrelis „Koriukas“ 1-4 klasių mokiniams
Vadovė 

Užsiėmimai vyksta:

Renginių salėje, Sporto salėje

__________

Meninės dainavimo raiškos popchoras „Spindulėliai“ 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Neringa Kukarinienė

Užsiėmimai vyksta:                                                                                                                   
Renginių salėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Lina Žaliumienė

Užsiėmimai vyksta:

__________

Sportinės veiklos būrelis “Sportuok ir būsi sveikas” 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Rosita Kriūnienė

Užsiėmimai vyksta:

Sporto salėje, Sporto aikštyne, JKKSC salėje

__________

Sportinės veiklos šaškių būrelis „Šaškių šalyje“ 2-4 klasių mokiniams
Vadovė Ingrida Gedvilienė

Užsiėmimai vyksta:

__________

Sportinės veiklos šaškių būrelis „Baltieji pradeda“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Nijolė Dvareckienė

Užsiėmimai vyksta:

__________

Intelektualinės veiklos būrelis „Matematikos mozaika“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Asta Narkevičienė

Užsiėmimai vyksta:

__________

Dorinio ugdymo (tikybos) veikla „Mes – Jėzaus vaikai“ 4 klasių mokiniams
Vadovė Jūratė Bagdonavičienė

Užsiėmimai vyksta:

Tikybos klasėje

__________