Neformalusis švietimas

Atnaujinta 2017-10-05

     Neformalusis vaikų švietimas– kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

__________

Meninės raiškos šokio būrelis „Koriukas“ 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Gerda Mykolaitienė

Užsiėmimai vyksta:
Antradieniais nuo 13.05 iki 13.50 val. (1-2 kl.)
Antradieniais nuo 14.00 iki 14.45 val. (3-4 kl.)
Ketvirtadieniais nuo 13.05 iki 13.50 val. (1-2 kl.)
Ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 14.45 val. (3-4 kl.)
Renginių salėje, Sporto salėje

__________

Meninės dainavimo raiškos popchoras „Spindulėliai“ 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Neringa Kukarinienė

Užsiėmimai vyksta:                                                                                                                                                                        Trečiadieniais nuo 13.05 iki 14.20 val. 
Penktadieniais nuo  12.10 iki 12.55 val. 
Renginių salėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis “Menas kitaip” 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Birutė Andrišiūnienė

Užsiėmimai vyksta:
Antradieniais nuo 13.05 iki 13.50 val.
1b klasėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Lina Žaliumienė

Užsiėmimai vyksta:
Penktadieniais nuo  12.10 iki 12.55 val. 
3a klasėje

__________

Sportinės veiklos būrelis “Sportuok ir būsi sveikas” 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Rosita Kriūnienė

Užsiėmimai vyksta:
Antradieniais nuo 12.10 iki 13.50 val. 
Sporto salėje, Sporto aikštyne, JKKSC salėje

__________

Sportinės veiklos šaškių būrelis „Šaškių šalyje“ 2-4 klasių mokiniams
Vadovė Ingrida Gedvilienė

Užsiėmimai vyksta:
Ketvirtadieniais nuo 13.05 iki 13.50 val. 
4a klasėje

__________

Sportinės veiklos šaškių būrelis „Baltieji pradeda“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Nijolė Dvareckienė

Užsiėmimai vyksta:
Trečiadieniais nuo 13.05 iki 13.50 val. 
2a klasėje

__________

Intelektualinės veiklos būrelis „Matematikos mozaika“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Asta Narkevičienė

Užsiėmimai vyksta:
Pirmadieniais nuo  13.05 iki  13.50 val. 
1a klasėje

__________

Dorinio ugdymo (tikybos) veikla „Mes – Jėzaus vaikai“ 4 klasių mokiniams
Vadovė Jūratė Bagdonavičienė

Užsiėmimai vyksta:
Ketvirtadieniais nuo  13.05 iki  13.50 val. 
Tikybos klasėje

__________

Mintino skaičiavimo būrelis  „Matmintinis“ 2 klasių mokiniams
Vadovė Nomeda Kasperavičienė

Užsiėmimai vyksta:
Pirmadieniais nuo  13.05 iki  13.50 val. 
2b klasėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis “Menas kitaip” priešm. gr. mokiniams
Vadovė Regina Briskmanienė

Užsiėmimai vyksta:
Antradieniais nuo 13.05 iki 13.50 val.
priešm. grupėje