Neformalusis švietimas

Atnaujinta 2019-10-30

   Neformalusis vaikų švietimas– kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Meninės raiškos šokio būrelis „Perliukai“ PUG, 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Julija Antanavičiūtė

Užsiėmimai vyksta:

Antradienis 8.55 – 9.40

Trečiadienis 13.05 – 14.35

Penktadienis 13.05 – 13.50

Renginių salėje, Sporto salėje

__________

Meninės dainavimo raiškos popchoras „Spindulėliai“ PUG, 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Neringa Kukarinienė

Užsiėmimai vyksta: 

Trečiadienis 8.00 – 8.45

Trečiadienis 13.05 – 14.35

Penktadienis 13.05 – 13.50   

Renginių salėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Lina Žaliumienė

Užsiėmimai vyksta:

Trečiadienis 13.05 – 14.35

4a klasėje

__________

Meninės kūrybinės raiškos būrelis „Dailės šalis“ 1-2 klasių mokiniams
Vadovė Skirmantė Pilsudskienė

Užsiėmimai vyksta:

Antradienis 13.05 – 13.50

3b klasėje

__________

Sportinės veiklos būrelis “Sportuok ir būsi sveikas” 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Rosita Kriūnienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 12.00 – 13.30

Sporto salėje, Sporto aikštyne, JKKSC salėje

__________

Sportinės veiklos šaškių būrelis „Šaškių šalyje“ 1-4 klasių mokiniams
Vadovė Ingrida Gedvilienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 12.10 – 12.55

1a klasėje

__________

Jaunųjų gamtininkų būrelis „jaunieji gamtos mylėtojai“ 3-4 klasių mokiniams
Vadovė Nijolė Dvareckienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 13.05 – 14.35

3a klasėje

__________

Intelektualinės veiklos būrelis „Matematikos mozaika“ 2 klasių mokiniams
Vadovė Asta Narkevičienė

Užsiėmimai vyksta:

Penktadienis 13.05 – 14.35

2a klasėje

__________

Intelektualinės veiklos būrelis „Matematikos labirintai“ 1, 4 klasių mokiniams
Vadovė Inga Visockienė

Užsiėmimai vyksta:

Ketvirtadienis 13.05 – 13.50

Penktadienis 12.10 – 12.55

1c klasėje

__________

Dorinio ugdymo (tikybos) veikla „Mes – Jėzaus vaikai“ 4 klasių mokiniams
Vadovė Jūratė Bagdonavičienė

Užsiėmimai vyksta:

Antradienis 13.05 – 13.50

Tikybos klasėje

__________