Priėmimas į mokyklą

Atnaujinta 2023-10-18

Laisvos ugdymo(si) vietos Panerio pradinėje mokykloje 2023 – 2024 m.m.:

PUG – INFORMACIJA ATNAUJINAMA

1 kl. – INFORMACIJA ATNAUJINAMA

2 kl. – INFORMACIJA ATNAUJINAMA

3 kl. – INFORMACIJA ATNAUJINAMA

4 kl. – INFORMACIJA ATNAUJINAMA

 __________

>>> Mokinių priėmimo į Jonavos Panerio pradinę mokyklą tvarkos aprašas.

>>> Mokinių priėmimo į Jonavos Panerio pradinę mokyklą komisijos darbo reglamentas.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę ugdytiniai priimami vadovaujantis >>> Centralizuotu vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.

 

Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas >>> Tvarkos aprašas.

Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų >>> Aptarnavimo teritorijos.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimame 6 metų vaikučius.
1 – 4 klasėse  kviečiame mokytis 7-11 metų vaikus.

__________

 >>> Prašymas dėl priėmimo į 1-4 klases.

1-4 kl. mokinių prašymai priimami ir registruojami mokyklos raštinėje.

 >>> Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę.

Priešm. gr. ugdytinių prašymai priimami mokyklos raštinėje, registruojami >>> www.jonavosdarzeliai.lt

__________

2023 – 2024 m.m. sudaromos:

priešmokyklinio ugdymo grupė – 1 komplektas (20 ugdytinių);

1 kl. – 3 komplektai (72 mok.).

 __________