Socialinė pedagoginė pagalba

Atnaujinta 2022-09-01

.

>>> Socialinė pedagogė Jolanta Mackevičienė

Kvalifikacinė kategorija – socialinė pedagogė metodininkė

El.paštas: jolanta.mackeviciene@paneriomokykla.lt

Tel. 8 349 60025

Darbo laikas:
Pirmadienis 730 – 1400 val.
Antradienis 730 – 1400 val.
Trečiadienis 730 – 1400 val.
Ketvirtadienis 730 – 1400 val.
Penktadienis 800 – 900 1100 – 1300 val.

   Socialinis pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje ir pats ją teikia, kai neužtenka klasės vadovo ar mokytojo kompetencijos. Pagalbos paskirtis – kartu su kitais švietimo pagalbos specialistais padėti mokiniams, kad būtų įgyvendinta teisė į mokslą, užtikrinti saugumą mokykloje ir joje adaptuotis: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos, ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius mokinius. Socialinis pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje ir pats ją teikia, kai neužtenka klasės vadovo ar mokytojo kompetencijos.

Socialinio pedagogo veiklos kryptys:
• Stebi mokinių lankomumą, pažangumą bei elgesį mokykloje.
• Siekia padėti vaikams geriau adaptuotis klasėje.
• Konsultuoja mokymosi sunkumų ar problemų turinčius mokinius, jų tėvus, pedagogus.
• Kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu mokykloje.
• Dalyvauja klasių valandėlėse, pamokose, įvairiose mokinių veiklose mokykloje bei už jos ribų.
• Dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, socialinės raidos, emocinių ar kitų problemų.
• Nukreipia mokinių tėvus specialistų konsultacijoms socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų sprendimui.
• Koordinuoja mokinių nemokamą maitinimą mokykloje.

Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių mokiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą

 __________