Kokybės krepšelis

ATNAUJINTA 2023-05-22

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas: gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Projekto uždaviniai:

  1. Taikyti įtraukiojo ugdymo praktikas.
  2. Plėtoti inovatyvų STEAM ugdymą pamokose, neformaliajame.

Projektas bendrai finansuojamas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų; Jonavos raj. savivaldybės lėšų.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 – 2022 m.m.;  2022 – 2023 m.m.

Projekto pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto kodas: 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Rezultatas – aukštesni mokyklos ir individualūs mokinių pasiekimai ir pažanga.

_______________

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus).

_______________

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Veiklos tobulinimo planas.

>>> Jonavos savivaldybės informacija

 

2022 – 2023 m.m.

____________

Projektas „Visai ne tai norėjau pasakyti”

2a kl. mokinių projektas „Visai ne tai norėjau pasakyti“ su informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programa Vedliai. Šis projektas parodė, kad marškinėliai gali būti komunikacijos perdavimo priemonė ir padėjo suprasti, kad skirtingi žmonės tą pačią žinutę gali interpretuoti skirtingai.

>>> projektas „Visai ne tai norėjau pasakyti”

____________

Gamtamokslinių tyrimų konferencijoje

Balandžio 27 d. 2b klasės paneriukų komanda – Barbora, Elzė ir Andrius su savo mokytoja Skirmante vyko į Jonavos „Lietavos” pagrindinę mokyklą, kur dalyvavo Jonavos r. bendrojo ugdymo mokyklų 2 klasių mokinių gamtamokslinėje konferencijoje „Mažoji laboratorija”. Dalyvių komandos paruošė ir pristatė atliktus įvairiausius gamtamokslinius tyrimus, projektus. 2b klasės vaikai skaidrėse pristatė klasės ilgalaikį projektą „Užauginkime kristalų”, kurį vykdė gamtamokslinių tyrimų konsultacijų metu (iš Kokybės krepšelio lėšų), pademonstravo užaugintus klasėje ir namuose skirtingus kristalus. Po to visi dalyviai buvo pakviesti į gamtos mokslų klasę, kur pasipuošę baltais chalatais atliko bandymus kartu su chemijos mokytoju, aptarė veiklas, gavo padėkas ir dovanėles.

____________

Lauko klasės atidarymas Panery

Mus rodo per AVVA TV.

>>> Atidarymo akimirkos.

____________

Apie mus rašo

>>> Šventė Panerio pradinukams – atidarė klasę mokyklos kieme

____________

Mokomės kitaip

4c kl. mokiniai, atlikdami bandymus, susipažino su magnetu ir jo savybėmis; atrado, kaip magneto savybės pritaikytos kompase.

____________

Mokytis įdomu

2a klasės  informatikos pamoka su mokymo(si) programa „Mano Vedliai”. Pavyko kurti su dirbtinio intelekto programa, kuri moka atskirti pirštų ženklus. Šaunuoliai, kuriems sekasi darbus atsiųsti el. paštu.

____________

Ko reika, kad elektra tekėtų elektros grandine?

4a ir 4c klasių mokiniai kelias pamokas tapo mažaisiais mokslininkais – taikė turimas žinias, skaitė schemas, jungdami uždaras elektros grandines. Suprato, ko reikia, kad elektros grandine tekėtų elektros srovė.

>>> Ko reikia, kad elektra tekėtų elektros grandine?

____________

Gamtamokslinio ugdymo veiklos

1a klasės mokiniai pradėjo pavasarinį gamtamokslinio ugdymo projektą „Pokytis”. 8 komandos susitarė, kokias sėklas sės, išsiaiškino, kaip reikės pildyti pokyčių fiksavimo lentelę. Klasėje sulaukėme patyrusio gėlininko patarimų. Ačiū Gertrūdos seneliui už nuoširdžią pagalbą!

____________

Matematikos modulio metu 3b klasės mokiniai išbandė naują žaidybinį skaičiavimo būdą – „TRIMINO“​​​​​​​​​​.
TRIMINO yra gerai žinomo domino žaidimo variantas. Čia esančiame variante žaidimo figūrėlės turi būti dedamos viena šalia kitos taip, kad susikertančios pusės derėtų viena prie kitos. Priklausomai nuo varianto, susidaro žvaigždė, trikampis arba šešiakampis. Mokiniams naujas skaičiavimo būdas pasirodė įdomus ir ne iš karto suprastas.

____________

>>> Panerio pradinėje – šventinė diena: iškilmingai atidaryta atnaujinta kompiuterių klasė

____________

Netradicinio ugdymo diena – STEAM

4c klasės mokiniai kitaip, įdomiau mokėsi netradicinio ugdymo dieną –

>>> STEAM veiklos IKT klasėje.

____________

4a klasės mokiniai, lankantys lietuvių kalbos modulį, tyrinėjo, aiškinosi akrosticho kūrimo paslaptis. Mokėsi rimuoti. Grupelėse kūrė bendrus akrostichus. Įgudę pradėjo kurti savo eiliuotus tekstus žiemos tema, juos iliustravo, pristatė savo klasės draugams.

____________

Jau kurį laiką džiaugiamės sėkmingai naudojamomis ir padedančiomis siekti geresnių ugdymo(-si) rezultatų, iš kokybės krepšelio įsigytomis priemonėmis specialiojo pedagogo – logopedo užsiėmimuose: 

– sudominant vaikus atlikti artikuliaciją tikslinančius pratimus (pvz. linksmos iliustracijos šviesos molberte); 

– ugdant matematinius gebėjimus, mokant susieti skaičių ir kiekį vaizdinėmis priemonėmis (pvz., „Numicon” matematikos rinkinys, plastikiniai vaisiai),

– ugdant skaitymo gebėjimus, kuomet reikia pastiprinti vaiko motyvaciją (pvz., skaitomo teksto paieškos smėlio „kopose”, šviesos lentoje), 

– jautresnių vaikų sensorinių poreikių tenkinimas, siekiant kokybiškesnės dėmesio koncentracijos, sensorinėmis priemonėmis, sensorinėmis pertraukėlėmis,

-skaitiniai vyksta sensoriniame kambaryje, kai su skaitymo procesu formuojamos malonios asociacijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

Vedlių užsiėmimo metu 3b klasės mokiniai emocijas bandė išreikšti paveikslėliais.

____________

2 c klasės mokinukai daugybos įgūdžius tobulina skaičiuodami Eduten programa.

 

____________

3b klasės mokiniai Vedlių užsiėmimo metu kūrė fantastinius gyvūnus.

____________

2a klasės mokinių mokymosi kelionė prasidėjo su Vedliais.lt ! Mokiniai jau išbandė įtraukiančias informatikos pamokėles klasėje! Tai pirmieji mūsų darbai.

____________

Spalio 21 dieną 2a klasės mokiniai pradėjo vykdyti ilgalaikį projektą „Žydintis mokyklos kiemas”.

____________

4c klasės mokiniai grupėse kartu kuria virtualią aplinką >>> „Vedlių” užsiėmimuose.

____________

Konsultacijų gabesniems mokiniams metu planšečių pagalba susipažįstame su sudėtingesnėmis užduotimis (3b klasė).

____________

4a klasės mokiniai Vedlių užsiėmimuose – mokosi, kuria.

 

____________

3b klasės mokiniai keliauja Eduten užduočių platybėse.

____________

2021 – 2022 m.m.

>>> Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas kokybės krepšelio lėšomis (1).

____________

>>> Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas kokybės krepšelio lėšomis (2).