Kokybės krepšelis

ATNAUJINTA 2022-12-14

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas: gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Projekto uždaviniai:

  1. Taikyti įtraukiojo ugdymo praktikas.
  2. Plėtoti inovatyvų STEAM ugdymą pamokose, neformaliajame.

Projektas bendrai finansuojamas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų; Jonavos raj. savivaldybės lėšų.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 – 2022 m.m.;  2022 – 2023 m.m.

Projekto pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto kodas: 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Rezultatas – aukštesni mokyklos ir individualūs mokinių pasiekimai ir pažanga.

_______________

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus).

_______________

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Veiklos tobulinimo planas.

>>> Jonavos savivaldybės informacija

2022 – 2023 m.m.

____________

2 c klasės mokinukai daugybos įgūdžius tobulina skaičiuodami Eduten programa.

 

____________

3b klasės mokiniai Vedlių užsiėmimo metu kūrė fantastinius gyvūnus.

____________

2a klasės mokinių mokymosi kelionė prasidėjo su Vedliais.lt ! Mokiniai jau išbandė įtraukiančias informatikos pamokėles klasėje! Tai pirmieji mūsų darbai.

____________

Spalio 21 dieną 2a klasės mokiniai pradėjo vykdyti ilgalaikį projektą „Žydintis mokyklos kiemas”. 

____________

4c klasės mokiniai grupėse kartu kuria virtualią aplinką >>> „Vedlių” užsiėmimuose.

____________

Konsultacijų gabesniems mokiniams metu planšečių pagalba susipažįstame su sudėtingesnėmis užduotimis (3b klasė).

____________

4a klasės mokiniai Vedlių užsiėmimuose – mokosi, kuria.

 

____________

3b klasės mokiniai keliauja Eduten užduočių platybėse.

____________

2021 – 2022 m.m.

>>> Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas kokybės krepšelio lėšomis (1).

____________

>>> Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas kokybės krepšelio lėšomis (2).