Istorija

Atnaujinta 2023-01-02

Jonavos Panerio pradinė mokykla įkurta 1994 m. birželio 1 d.
Iškilmingai pašventinta 1995 m. gegužės 10 d.
Nuo įkūrimo iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. mokyklai vadovavo direktorė Ona (Antanavičienė) Šukienė

Nuo 2021 m. sausio …. d. iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. mokyklai vadovavo direktorė Gita Levickienė.

__________

2019 m. mokykla šventė 25 -erių metų jubiliejų (1994 – 2019)

2014 m. mokykla šventė 20-ies metų jubiliejų (1994 – 2014)

 

2009 m. mokykla šventė 15-os metų jubiliejų (1994 – 2009)

__________ 

2022-2023 mokslo metais mokykloje mokėsi 300 mokinių.

2021 – 2022 mokslo metais mokykloje mokėsi 304 mokiniai.

2020 – 2021 mokslo metais mokykloje mokėsi 298 mokiniai.

    2019 – 2020 mokslo metais mokykloje mokėsi 284 mokiniai.   

  2018 – 2019 mokslo metais mokykloje mokėsi 288 mokiniai.   

2017 – 2018 mokslo metais mokykloje mokėsi 300 mokinių.

2016 – 2017 mokslo metais mokykloje mokėsi 318 mokinių.

2015 – 2016 mokslo metais mokykloje mokėsi 308 mokiniai.

2014 – 2015 mokslo metais mokykloje mokėsi 299 mokiniai.

2013 – 2014 mokslo metais mokykloje mokėsi 305 mokiniai.

2012 – 2013 mokslo metais mokykloje mokėsi 268 mokiniai.

2011 – 2012 mokslo metais mokykloje mokėsi 281 mokinys.

2010 – 2011 mokslo metais mokykloje mokėsi 310 mokinių.

2009 – 2010 mokslo metais mokykloje mokėsi 334 mokiniai.

2008 – 2009 mokslo metais mokykloje mokėsi 362 mokiniai.

2007 – 2008 mokslo metais mokykloje mokėsi 366 mokiniai.

2006 – 2007 mokslo metais mokykloje mokėsi 345 mokiniai.

2005 – 2006 mokslo metais mokykloje mokėsi 362 mokiniai.

2004 – 2005 mokslo metais mokykloje mokėsi 346 mokiniai.

2003 – 2004 mokslo metais mokykloje mokėsi 348 mokiniai.

2002 – 2003 mokslo metais mokykloje mokėsi 364 mokiniai.

2001 – 2002 mokslo metais mokykloje mokėsi 398 mokiniai.

2000 – 2001 mokslo metais mokykloje mokėsi 398 mokiniai.

1999 – 2000 mokslo metais mokykloje mokėsi 380 mokinių.

1998 – 1999 mokslo metais mokykloje mokėsi 370 mokinių.

1997 – 1998 mokslo metais mokykloje mokėsi 360 mokinių.

1996 – 1997 mokslo metais mokykloje mokėsi 353 mokiniai.

1995 – 1996 mokslo metais mokykloje mokėsi 329 mokiniai.

1994 – 1995 mokslo metais mokykloje mokėsi 359 mokiniai.

__________  

MOKYKLOJE DIRBĘ PEDAGOGAI:

Birutė Andrišiūnienė

Anelė Augūnienė

Regina Briskmanienė 

Dalia Čekanavičienė

Aleksandra Černienė

Regina Barišauskienė

Justina Eidukevičiūtė

Stasė Gerdvilienė

Svetlana Glušniova

Gražina Grigoravičienė

Regina Grinienė

Dalia Gudonavičienė

Jurgita Kadžiulienė

Nomeda Kasperavičienė

Lidija Kašura

Aurelija Kazlauskienė

Natalija Kudriašova

Aurimas Kuckailis

Neringa Kukarinienė

Nijolė Kulėšienė

Vaida Kulėšienė

Jelena Lubova

Jolanta Macaitienė

Rūta Mačiulytė

Virginija Milinavičienė

Stasė Mišarina

Gerda Mykolaitienė

Darius Mockus

Kazys Morkūnas

Aušra Nacevičienė

Asta Pakulnienė

Vida Petrauskienė

Rasa Petrusevičienė

Nijolė Rozenbergienė

Albina Skirmantienė

Regina Skorupskienė

Joana Skridliauskienė

Edita Stankevičienė

Romualda Stankevičienė

Gemutė Štuopienė

Eridana Tabūnienė

Vaida Tamelienė

Veronika Tamelienė

Galina Treščenkina

Nijolė Ulskytė

Nomeda Urbonavičienė

Alvydas Urbietis

Regina Určinskienė

Regina Zubkova

Vida Zinytė

Šarūnė Želvytė

 __________

MOKYKLOJE DIRBĘ DARBUOTOJAI:

Rolandas Ališauskas

Jūratė Baliutienė

Konstantinas Boldyrevas

Janina Boldyrevienė

Laimutė Burbulienė

Tadas Čekanavičius

Jadvyga Danilaitienė

Jonas Dargis

Jonas Dautartas

Regina Dirzgienė

Arūnas Gedvilas

Leonidas Ivanovas

Nijolė Jankauskienė

Irena Jenčerienė

Vytas Jenčeris

Nina Judickienė

Inga Juškevičienė

Pranas Karaliūnas

Vitalija Kliokmanienė

Laura Krasauskienė

Romualdas Kuckailis

Antanas Leonavičius

Gediminas Lukošaitis

Dalia Macelienė

Jurgita Martinėnienė 

Laima Mickienė

Agnė Mikučionienė

Gražina Mikutėnienė

Rima Ovčarova

Česlovas Rimavičius

Eligijus Sinkevičius

Valerija Stankevičienė

Arūnas Stašionis

Jonas Stupuras

Elena Trilikauskienė

Janina Vidauskienė

Zita Vilkienė

Janina Vilkelienė

Algirdas Vilkelis

Alfredas Žilinskas

Margarita Žukova

Irena Žvikienė

__________