Administracija

Atnaujinta 2022-03-22

.

Direktorė Gita Levickienė

Kontaktai: telefonas: 8 349 53885

El. paštas: gita.levickiene@paneriomokykla.lt

     Išsilavinimas: edukologijos magistro laipsnis – VPU, 1995 m., pradinių klasių ir kūno kultūros mokytoja – ŠPI, 1990 m. Suteikta pradinių klasių mokytojos metodininkės kategorija 1996 m., II vadybinė kategorija – 2011 m.

     Darbo patirtis: 1990-2005 m. – pradinių klasių mokytoja, 2005-2016 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Kauno Milikonių vidurinėje  (pagrindinėje) mokykloje. 2017-2020 m.  – direktorė Kauno Senamiesčio progimnazijoje. Nuo 2020-08-17 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. p. direktorė, nuo 2021-01-11 –  direktorė Jonavos Panerio pradinėje mokykloje.

>>> 2022 m. veiklos užduotys.

>>> 2021 m. veiklos užduotys.

>>> 2021 m. veiklos ataskaita.

 __________

.

>>> Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Skirmantė Pilsudskienė

Kontaktai: telefonas: 8 349 60025 (asmeniniais klausimais rašyti pranešimus TAMO dienyne)

El. paštas: skirmante.pilsudskiene@paneriomokykla.lt

.     Išsilavinimas: edukologijos magistro laipsnis – VDU, 2005 m., pradinių klasių ir pagrindinės mokyklos dailės mokytoja – ŠU, 1999 m. Suteikta pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija 2005 m.

     Darbo patirtis: 1999-2015 m. – pradinio ugdymo mokytoja Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje. 2015-2019 m. – pradinio ugdymo mokytoja, pagrindinio ugdymo dailės mokytoja Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykloje. Nuo 2019-09-01 – pradinio ugdymo mokytoja Jonavos Panerio pradinėje mokykloje. Nuo 2021 – 02- 01 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

>>> 2021 m. veiklos atskaita ir 2022 m. veiklos užduotys.

__________

.

.

>>> Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Genutė Januškaitė

Kontaktai: telefonas: 8 349 53885

El. paštas: genute.januskaite@paneriomokykla.lt

Išsilavinimas: Vadybos fakultete baigiau gamybos vadybos studijų programą ir įgijau diplomuoto inžinieriaus kvalifikaciją – KTU, 1995 m.

     Darbo patirtis: 1999 – 2004 m. – vyr.buhalterė UAB „Klevas“. 2006 – 2011 m. – padalinio vadovas UAB „Universalūs medžio produktai“. 2012 – 2016 m. – sąmatininkė-technologė FPI Baltic. 2016 – 2022 m. – ūkio apskaitos specialistas. Nuo 2022 – 03 – 14 – direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

 __________

.

>>> Raštvedė – sekretorė Agnė Mikučionienė

Kontaktai: telefonas 8 349 60025

El. paštas: paneriopradine@gmail.com

Darbo laikas:
Pirmadienis 800 – 1645 val.
Antradienis 800 – 1645 val.
Trečiadienis 800 – 1645 val.
Ketvirtadienis 800 – 1645 val.
Penktadienis 800 – 1530 val.

 __________

.