Administracija

Atnaujinta 2019-09-04

L. e. p. direktorė, pavaduotoja ugdymui Dalia Gudonavičienė

Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė

Telefonas 8 349 53885

El.paštas dalia.gudonaviciene@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduototoja ūkiui Nijolė Jankauskienė

Telefonas 8 349 53885

El.paštas nijolejanka@gmail.com

 

 

 

Raštvedė – sekretorė Agnė Mikučionienė

Telefonas 8 349 60025

El. paštas paneriopradine@gmail.com

 

 

 

Socialinė pedagogė Jolanta Mackevičienė

Kvalifikacinė kategorija – socialinė pedagogė metodininkė

El.paštas jole_mac@yahoo.com

 

 

 

Logopedė, specialioji pedagogė Rasa Tautkevičienė

Kvalifikacinė kategorija – logopedė, specialioji pedagogė metodininkė

El.paštas rasa.tautkevičienė@gmail.com

 

 

 

Bibliotekininkė Natasha Kurilkina

El.paštas kurilkina@gmail.com

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lionė Rimkuvienė

El.paštas lrimkuviene@gmail.com