Administracija

Atnaujinta 2023-01-23

.

 __________

>>> Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Jurga Roličienė

Kontaktai: telefonas: 8 349 53885

El. paštas: jurga.roliciene@paneriomokykla.lt

Išsilavinimas: Meno pedagogikos bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas 2016. Muzikos magistras, Lietuvos teatro ir muzikos akademija 2018.

Darbo patirtis: 2015-2018 meninio ugdymo mokytoja Jonavos lopšelis-darželis „Lakštingalėlė”, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija. 2017-2019 etninės kultūros specialistė-režisierė Jonavos kultūros centras. 2021 muzikos mokytoja Jonavos Panerio pradinė mokykla. 2022-08-12 l.e.p. direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jonavos Panerio pradinė mokykla.

>>> 2022 m. veiklos ataskaita. 

__________

.

.

>>> Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Genutė Januškaitė

Kontaktai: telefonas: 8 349 53885

El. paštas: genute.januskaite@paneriomokykla.lt

Išsilavinimas: Vadybos fakultete baigiau gamybos vadybos studijų programą ir įgijau diplomuoto inžinieriaus kvalifikaciją – KTU, 1995 m.

     Darbo patirtis: 1999 – 2004 m. – vyr.buhalterė UAB „Klevas“. 2006 – 2011 m. – padalinio vadovas UAB „Universalūs medžio produktai“. 2012 – 2016 m. – sąmatininkė-technologė FPI Baltic. 2016 – 2022 m. – ūkio apskaitos specialistas. Nuo 2022 – 03 – 14 – direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

>>> Einamųjų 2022 metų užduotys.

 __________

.

>>> Raštvedė – sekretorė Simona Kmitė

Kontaktai: telefonas 8 349 60025

El. paštas: simona.kmite@paneriomokykla.lt

Išsilavinimas: istorijos bakalauro laipsnis- VDU, 2013m., apskaita- aukštesnioji mokykla UAB „Ernadas”, 2021m.

Darbo patirtis: 2021-2022 m. administratorė- vadybininkų padėjėja UAB „A grupė”.

>>> Einamųjų 2022 metų užduotys.

.

Darbo laikas:
Pirmadienis 800 – 1645 val.
Antradienis 800 – 1645 val.
Trečiadienis 800 – 1645 val.
Ketvirtadienis 800 – 1645 val.
Penktadienis 800 – 1530 val.

 __________

.