Ugdymo turinio atnaujinimas

ATNAUJINTA 2022-11-06

UTA Jonavos Panerio pradinėje mokykloje koordinacinė darbo grupė:

pirmininkė – Asta Narkevičienė, pradinių klasių mokytoja;

nariai – Skirmantė Pilsudskienė, pradinių klasių mokytoja;

Nijolė Dvareckienė, pradinių klasių mokytoja;

Violeta Lekavičienė, pradinių klasių mokytoja;

Rosita Kriūnienė, pradinių klasių mokytoja.

____________________

Įsakymas >>> Dėl atnaujinamo ugdymo turinio diegimo darbo grupės sudarymo.

____________________

Jonavos Panerio pradinės mokyklos pedagogų UTA apklausos >>> Rezultatai.

____________________

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) 2021 – 2023 m. veiklos planas.

Jonavos ŠPT >>> Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Švietimo portalas www.emokykla.lt >>> Atnaujintos bendrojo ugdymo programos.

>>> Mokykla 2030

>>> Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui