Nuorodos

Atnaujinta 2017-02-22

Švietimas:

>>> Jonavos raj. savivaldybė – švietimas.

>>> Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema.

>>> Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

>>> Švietimo informacinių technologijų centras.

>>> ITC Švietimo valdymo informacinė sistema.

>>> ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.

Ugdymas:

>>> Švietimo portalas – emokykla.

>>> Bendrosios ugdymo programos.

>>> Ugdymo planai.

>>> Pradinio ugdymo metodinės rekomendacijos.

>>> Nacionalinis egzaminų centras.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas:

>>> Virtuali mokymosi aplinka.

>>> Akredituotų video mokymų platforma.

>>> Ugdymo plėtotės centras.

>>> Mokyklų tobulinimo centras.

>>> VŠĮ „Švietimo tinklas”.

>>> Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

>>> Kauno rajono švietimo centras.

>>> Jonavos suaugusiųjų švietimo centras.

Specialioji pagalba:

>>> Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

>>> LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

Vadovėliai ir metodinė literatūra:

>>> Vadovėliai ir mokymo priemonės.

>>> Skaitmeninės mokymo priemonės.

>>> Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykla.

>>> Metodinių darbų bazė.

>>> Leidykla „Šviesa”.

>>> Mokymo centras „Šviesa”.

__________